Faza cvjetanja je treća faza razvoja biljaka, te slijedi nakon što je faza vegetacije gotova. Cvjetanje se dijeli na dvije podfaze koje su predcvat, te formiranje samog ploda koja je završna faza razvoja biljke.

Faza predcvata je period u kojem biljka najviše napreduje zato što se isteže prema svjetlu. Faza predcvata traje do 3 tjedna te biljka u pravilu naraste za 50% – 75% veličine biljke u vegetaciji. Kod predcvata izrazito je važno da biljku nastavimo hraniti visokim udjelom dušika iz razloga rapidnog rasta cijele biljke.

Nakon prvih tri tjedna cvatnje, predcvatnja je gotova, te je potrebno promijeniti gnojivo tj., izbaciti dušik iz prehrane, te povećati razine fosfora i kalija koji su zaslužni za formiranje cvijeta i samog ploda u završnom periodu cvatnje.

Kao i kod svake faze razvoja biljke, kod faze cvjetanja javlja se nekoliko problema koje je veoma lako primijetiti i izbjeći na vrijeme. Kod faze cvjetanja, biljka je već razvila otporan korjenski sustav, te je biljka izrazito otporna na štetočine i probleme ako se na vrijeme identificiraju.

Ovo su neki od najčešćih problema na koje uzgajivači nailaze tokom faze cvatnje:

#1 Neispravan izbor perioda rasvjete

Rasvjeta

Kod vegetacijske faze izrazito je važno da biljka ima mnogo svjetla, tj., da je period “dana” duži od perioda “mraka”. Što se tiče faze cvatnje, svjetla se uglavnom postavljaju na 12/12 period što znači 12 sati “dana” i 12 sati “mraka”. Ako uzgajivač ima problema kod uspostavljanja regularnog režima svjetla, cvatnja se uvelike može narušiti, te se ozbiljna šteta može nanijeti biljkama.

12/12 načina osvjetljenja daje signal biljki da se bliže kraći dani što potiče biljku na brži razvoj cvjetova i završnih plodova.

Kod cvjetanja je važno koristiti više svjetla, tj., jači izvor svjetla. Svjetlo je najvažnije kod formiranja cvjeta i ploda biljke, te se preporučuje korištenje svjetla od 17 – 23k lumena za doseg potencijala biljke.

Isto tako ako su gornji listovi isušeni potrebno je odmaknuti rasvjetu od vrha biljke zato što rasvjeta isušuje i spaljuje gornje listove zbog premalog razmaka.

#2 Prevelika vlaga unutar uzgojnog šatora

Vlaga

U fazi vegetacije izrazito je važno postići što veću količinu vlage u prostoru, dok se u vazi cvatnje vlaga nastoji što više smanjiti. Optimalna razine vlage unutar šatora tijekom cvjetanja je od 20 – 50%.

Kako biljka raste i napreduje, potrebno je postepeno smanjivati količinu vlage u zraku, te se ne preporučuje vlaga viša od 50% pošto takva razina vlage može prouzročiti plijesan na cvjetovima koja će definitivno uništiti potencijal vaše biljke.

Regulacija vlage se postiže reguliranjem ventilacije tako da se upuhuje više zraka, te da zrak direktno puše po biljkama i cvjetovima.

Veoma je važno razine vlage održavati kroz svih 24 sata, neovisno o razini svijetla unutar šatora.

#3 Neodgovarajuća temperatura

Temperatura

Kao i kod vegetacijske faze, temperatura je jedan od najvažnijih aspekata osiguravanja idealnih uvjeta kod faze cvatnje. Razlika u temperaturi između “dana” i “noći” ne bi smjela biti veća od 5 stupnjeva Celzijevih. Isto tako važno je zapamtiti da se temperatura u cvatnji u pravilu održava 2-3 stupnja višom od temperature u fazi vegetacije.

Ako temperatura unutar šatora dosegne ispod 17 stupnjeva biljka će hibernirati te ako temperatura dosegne iznad 29 stupnjeva biljka će se postepeno isušivati.

Regulacija ventilacije omogućuje održavanje odgovarajuće temperature unutar zatvorenog prostora.

#4 Nepravilna prehrana

Prehrana biljaka

Isto kao i kod faze vegetacije prihranjivanje biljaka je od izrazite važnosti. Cijeli proces prihranjivanja je jednostavan zato što proizvođači prehranu uglavnom kreiraju raspored prehrane koji je potrebno pratiti uz neke modifikacije ako je potrebno.

Razlika između gnojiva za cvatnju i vegetaciju je ta da gnojiva za cvatnju imaju velike količine fosfora i kalija koji potiču dodatan razvoj cvijeta biljka.

Ovo su četiri najčešća problema koji se javljaju tijekom cvatnje. Ako naiđete na neki drugi problem, slobodno pošaljite upit putem kontakt forme te ćemo vam se javiti u što kraćem roku!

Call Now Button