POTREBNE RADNJE ZA ULAZAK U NAGRADNI NATJEČAJ

  1. LIKE SLUŽBENU STRANICU 
  2. LIKE I SHARE OBJAVE
  3. U KOMENTAR STAVITE ŠTO BI PRVO UZGOJILI U CLICK&GROW I TAG PRIJATELJA S KOJIM BI PODIJELILI PRVE PLODOVE CLICK&GROW UZGOJNE STANICE(u daljnjem tekstu: Pravila)
Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.
ČLANAK 1: ORGANIZATOR
Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradnog natječaja “Click and Grow“ (u nastavku “Nagradni natječaj”) je Databel d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator).
ČLANAK 2: TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 29.05. do 10.07.2019. godine do 23:59 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora (https://www.facebook.com/biljneledlampe/)
ČLANAK 3: VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Pobjedniku/ci Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni temeljem odredaba ovih Pravila, bit će uručen poklon koji se sastoji od: 1 x Click And Grow: Smart Garden 3
ČLANAK 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: Sudionici).
ČLANAK 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudjelovati u nagradnom natječaju možete ako ispod objave “Click and Grow “u komentar napišete koje biste biljke prvo uzgojili da možete te tagirate prijatelja/icu s kojim biste podijelili prve plodove iz Click&Grow uzgojne stanice. Sudjelujući u Nagradnom natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja.
Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.
ČLANAK 6: ODABIR DOBITNIKA
Nagradit ćemo 5 osoba čiji nam se odgovori najviše svide. Dobitnici nagrada bit će objavljeni ispod objave 10.07.2019. nakon završetka Nagradnog natječaja.
Dobitnici koji u roku 48 sati ne dostave podatke potrebne za preuzimanje nagrade gube pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti nove dobitnike.
ČLANAK 7: DISKVALIFIKACIJA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim slučajevima:
Sudionik krši ova Pravila ili djeluje protivno pravilima platforme Facebook.
ČLANAK 8: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja te ujedno pristaju da se, ako postanu dobitnikom nagrade, njihovo ime, adresa i recenzija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
ČLANAK 9: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom na ovom Nagradnom natječaju.
ČLANAK 10: RJEŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.
ČLANAK 11: ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom Nagradnom natječaju.
Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama) te za statističku obradu podataka.
Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima.
Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo tijekom Nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u Nagradnom natječaju nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.
ČLANAK 12: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora (https://www.facebook.com/biljneledlampe/).
Call Now Button