Reklamacija se uvažava u roku od 8 dana od primitka robe. Rok za podnošenje reklamacije za nevidljive nedostatke je 5 dana od utvrđivanja ili početka upotrebe.

Zamjena robe se može izvršiti samo za robu koja nije korištena, a nalazi se u originalnom neraspakiranom pakiranju (kutiji). Roba mora biti u izvornom stanju i sadržavati sve izvorne pribore ili predmete koji su isporučeni uz vraćanje robe. Roba  i paket moraju biti u izvornom i savršenom stanju.

Povrat sredstva izvršiti će se uz odbitak naknade troškova nabave i dostave robe.

Isporučena roba u svom pakiranju sadrži garantni list.

Garantni rok za Led lampe I opremu za uzgoj biljaka zavisno o proizvođaču tipu I vrsti robe je 2-10 godina.

Call Now Button